Schule gestalten

Menschen stärken

Kooperationen stiften

Europäische Sozialfonds

„Pommern, Oder?“ – Eindrücke von der Tagung // „Pamięć ponad granicami“ – spostrzeżenia z konferencji

Start 9 Aktuelles 9 „Pommern, Oder?“ – Eindrücke von der Tagung // „Pamięć ponad granicami“ – spostrzeżenia z konferencji
Veröffentlicht am: 30. November 2023
Beitrag aus dem Bereich: Aktuelles | Nachrichten
– Deutsche Version weiter unten – Inicjatywy, stowarzyszenia i osoby zaangażowane w lokalną pracę historyczną z Niemiec i Polski spotkały się 10 listopada 2023 r. w Löcknitz, aby zaprezentować i […]

– Deutsche Version weiter unten –

Inicjatywy, stowarzyszenia i osoby zaangażowane w lokalną pracę historyczną z Niemiec i Polski spotkały się 10 listopada 2023 r. w Löcknitz, aby zaprezentować i omówić nowe podejścia i zadania związane z transgraniczną pracą historyczną. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele lokalnych muzeów i stowarzyszeń z Pasewalku, Anklam, Greifswaldu i Szczecina, a także z Doliny Dolnej Odry i regionu Oderbruch w Brandenburgii.

Około 60 zaangażowanych osób dyskutowało o historii narodowego socjalizmu i socjalizmu na Pomorzu oraz jej znaczeniu dla innowacyjnej, lokalnej i transgranicznej pracy historycznej w Centrum Spotkań Kościoła Katolickiego MIA. Wśród uczestników znaleźli się aktywiści, artyści, historycy i dziennikarze, a także przedstawiciele muzeów, uniwersytetów i szkół z Greifwaldu, Anklam, Pasewalku i Szczecina oraz z obszarów wiejskich wzdłuż Odry.

Konferencja, zorganizowana przez zeitlupe, perspektywa i Kulturlandbüro, doprowadziła do bezpośredniej wymiany poglądów i sprawiła, że wysiłki Heimatstuben i lokalnych muzeów, takich jak Torgalerie & Heimatmuseum Rothenklempenow, stały się tak samo widoczne, jak działalność archeologiczna stowarzyszeń takich jak Denkmal Pomorze lub wysiłki performerów mody vintage, takich jak Olga Dąbkiewicz i Zuzanne Gonera, aby przywrócić modę historyczną jako transgraniczne dziedzictwo kulturowe.

Martin Müller-Butz otworzył konferencję wykładem poświęconym urodzonej w Szczecinie Sintizie Krimhilde Malinowski, wskazując na braki w polsko-niemieckim rozumieniu historycznego regionu Pomorza. Socjolożka i animatorka lokalnych dialogów historycznych Uta Rüchel otworzyła z konkretnymi tezami i sugestiami potem przestrzeń do dyskusji na temat metod biograficznych w pracy z historią lokalną.

W dyskusji końcowej z udziałem Karoliny Kuszyk, Ryszarda Mateckiego (Inicjatywa Polska Park Narodowy Dolina Dolnej Odry w Chojnie), Kingi Rabińskiej (Stowarzyszenie Oswajanie Miasta w Szczecinie), Tobiasa Hartmanna (Muzeum Oderbruch w Altranft, BB), Martina Hanfa (Podcast Stettinum) i dr Tomasza Ślepowrońskiego (Uniwersytet Szczeciński) debatowano nad tym, jak lepiej i bardziej regularnie omawiać lokalne kwestie historyczne ponad granicami. Również dyskutowali o tym, gdzie dzisiaj jeszcze leżą granice lokalnej pracy historycznej na obszarze polsko-niemieckim prawie 20 lat po rozszerzeniu UE.

Dokumentacja wideo i wyniki konferencji zostaną wkrótce opublikowane. Więcej informacji na temat wydarzenia i procesu „Gdzieś pomiędzy“ można znaleźć pod tym linkiem.

Etwa 60 Engagierte diskutierten am 10. November 2023 im Begegnungszentrum MIA der katholischen Kirche zur Geschichte von Nationalsozialismus und Sozialismus in Pommern und ihrer Bedeutung für eine innovative, lokale und grenzübergreifende Geschichtsarbeit. Darunter waren sowohl ehrenamtlich Engagierte, Künstler*innen, Historiker*innen und Journalist*innen ebenso wie Repräsentant*innen der Museen, Hochschulen und Schulen aus Greifwald, Anklam, Pasewalk und Szczecin sowie aus den ländlichen Räumen entlang der Oder.

Die von zeitlupe, perspektywa und Kulturlandbüro organisierte Tagung brachte die Menschen in einen direkten Austausch machte Bemühungen von Heimatstuben und lokalen Museen wie der Torgalerie & Heimatmuseum Rothenklempenow ebenso sichtbar wie die archäologischen Aktivitäten von Vereinen wie Denkmal Pomorze, oder die Bemühungen von Vintagemodeperformerinnen wie Olga Dąbkiewicz und Zuzanne Gonera, historische Mode als grenzübergreifendes Kulturerbe neu zu inszenieren.

Mit einem schlaglichtartigen Vortrag über die in Stettin geborenen Sintiza Krimhilde Malinowski eröffnete Martin Müller-Butz die Tagung und verwies auf Leerstellen in der deutsch-polnischen Verständigung über die historische Region Pommerns. Die Soziologin und Anleiterin lokaler Geschichtsdialoge Uta Rüchel öffnete später mit einem Workshop und konkreten Thesen und Vorschlägen den Raum für eine Diskussion über Biografik-Methoden für das lokalhistorischen Arbeiten.

In einer Abschlussdiskussion mit einem Videobeitrag von Karolina Kuszyk debattierten Ryszard Matecki (Polnische Initiative Nationalpark Unteres Odertal in Chojna), Kinga Rabińska (Verein Oswajanie Miasta in Szczecin), Tobias Hartmann (Oderbruchmuseum in Altranft, BB), Martin Hanf (Podcast Stettinum) und Dr. Tomasz Ślepowroński (Uniwersytet Szczecin), wie sich grenzübergreifend besser und regelmäßiger über gemeinsam historische Fragen verständigt werden kann und worin eigentlich die Grenzen lokaler Geschichtsarbeit im deutsch-polnischen Raum fast 20 Jahre nach der EU-Erweiterung liegen.

Eine Videodokumentation und Ergebnisse der Tagung werden in Kürze publiziert. Weitere Infos zur Veranstaltung und zum Prozess „Irgendwo dazwischen“ finden Sie unter folgendem Link.

Weitere Beiträge