Schule gestalten

Menschen stärken

Kooperationen stiften

Europäische Sozialfonds

„Pommern, Oder?“ Eine Tagung zur lokalen & grenzübergreifenden Geschichtsarbeit

Das Netzwerk "Irgendwo dazwischen" lädt am 10. November 2023 Interessierte und Engagierte der lokalen und grenzübergreifenden Geschichtsarbeit aus Pommern und entlang der Oder in das Begegnungszentrum MIA nach Löcknitz ein.

Program konferencji – Programm zur Tagung

– Deutsche Version weiter unten –

Konferencja: Pamięć ponad granicami: Nowe Idee dla historii lokalnej na Pomorzu i nad odrą 

Transgraniczny region Pomorza Wiejskiego i Odry między Szczecinem a Stralsundem, między Uznamem a Schwedt jest wciąż bardzo młody. Jednak historia rozwoju jego wsi i miasteczek wyraźnie wykracza poza rok 1945. Ponadto w latach 1933-1989 dwie dyktatury – narodowy socjalizm i komunizm – a od 1945 r. polsko-niemiecka granica państwowa ukształtowały biografie ich mieszkańców i krajobrazy ich miejsc. Czy widoczne są jeszcze ślady przymusowej migracji, pracy przymusowej, modernizacji i industrializacji pod swastyką i po 1945 roku? I jakie znaczenie mają one dzisiaj dla mieszkańców i rodzin w miejscowościach polskiego i niemieckiego Pomorza oraz wzdłuż Odry?

Sieć aktorów „Gdzieś pomiędzy“ zaprasza zainteresowane osoby i osoby zaangażowane w lokalną i transgraniczną pracę historyczną na Pomorzu i wzdłuż Odry do centrum spotkań MIA w Löcknitz w dniu 10 listopada 2023 roku. Uczestnicy mogą spodziewać się ekscytującej wymiany poglądów na temat nowych pomysłów lokalnej pracy historycznej z lokalnymi bohaterami pracy historycznej oraz warsztatów na temat poszukiwań i pracy biograficznej. Obecni będą również Karolina Kuszyk („Poniemieckie“), Uta Rüchel („Verschwiegene Erbschaften“) oraz twórcy Oderbruch Museum. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Rejestracja jest już możliwa na stronie zeitlupe@raa-mv.de!

Gdzieś pomiędzy. Poszukiwanie śladów na obszarach wiejskich Pomorza to projekt skupiający wielu zaangażowanych działaczy i mieszkańców Pogranicza. Połączyło nas zainteresowanie historią miejsc, które leżą „gdzieś pomiędzy“, a także historie ich dawnych i obecnych mieszkańców. „Gdzieś pomiędzy“ to współpraca pracowni historycznej zeitlupe, perspektywa – wspólnie żyć i aktywnie współpracować oraz Kulturlandbüro.

Tagung: Pommern, Oder? Neue Ideen für eine lokale und grenzübergreifende Geschichtsarbeit

Die grenzübergreifende Region des ländlichen Pommerns und der Oder zwischen Szczecin und Stralsund, zwischen Usedom und Schwedt ist immer noch sehr jung. Die Geschichte der Entwicklung ihrer Dörfer und Städte weist aber deutlich über 1945 hinaus. Zudem prägten zwischen 1933 und 1989 zwei Diktaturen – der Nationalsozialismus und der Kommunismus – und seit 1945 die deutsch-polnische Staatsgrenze die Biografien ihrer Bewohner*innen und die Landschaften ihrer Orte. Wie sichtbar aber sind die Spuren von erzwungener Migration, von Zwangsarbeit, von Modernisierung und Industrialisierung unter dem Hakenkreuz und nach 1945? Und welche Bedeutung haben sie heute für die Bewohner*innen und die Familien in den Orten des polnischen und des deutschen Pommerns sowie entlang der Oder?

Das Netzwerk „Irgendwo dazwischen“ lädt am 10. November 2023 Interessierte und Engagierte der lokalen und grenzübergreifenden Geschichtsarbeit aus Pommern und entlang der Oder in das Begegnungszentrum MIA nach Löcknitz ein. Die Teilnehmer*innen erwartet ein spannender Austausch über neue Ideen der lokalen Geschichtsarbeit mit lokalen Held*innen der Geschichtsarbeit vor Ort und Workshops zum biografischen Suchen und Arbeiten. Außerdem dabei sind Karolina Kuszyk („In den Häusern der Anderen“), Uta Rüchel („Verschwiegene Erbschaften“) und die Macher*innen des Oderbruchmuseums. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Anmeldungen sind ab sofort unter zeitlupe@raa-mv.de möglich!

„Irgendwo dazwischen. Eine Spurensuche im ländlichen Pommern“ ist ein Projekt vieler engagierter Akteure und Menschen in der Region. Uns verbindet das Interesse an der Geschichte jener Orte, die „irgendwo dazwischen“ im grenznahen Pommern liegen. Und die Geschichten ihrer früheren und heutigen Bewohner*innen. „Irgendwo dazwischen“ ist eine Kooperation von Geschichtswerkstatt zeitlupe, perspektywa – Zusammenleben und Beteiligung stärken und Kulturlandbüro.

Dieses Ereignis ist vorbei.

„Pommern, Oder?“ Eine Tagung zur lokalen & grenzübergreifenden Geschichtsarbeit

Datum
10. November 2023
Zeit
12:00 - 18:00
Veranstaltungsort
Begegnungszentrum MIA (Löcknitz)
Standort
Am See 3b Löcknitz, Mecklenburg-Vorpommern 17321
Veranstaltungsort Google Map Link
Google Karte anzeigen
Veranstaltungsort Webseite
Veranstaltungsort-Website anzeigen
Veranstalter
RAA – Demokratie und Bildung Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Veranstalter
RAA M-V zeitlupe
Veranstalter
RAA M-V perspektywa
Veranstalter
Kulturlandbüro
Veranstalter Telefon
+49 (0) 3991 66 96 0
Veranstalter Email
info@raa-mv.de

Dem Kalender zufügen

Weitere Veranstaltungen