Methodisches Online-Café: Binnendifferenzierung

Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na kolejne spotkanie dla nauczycielek i nauczycieli organizowane w ramach Kawiarenki metodycznej Nachbarjęzyk. Tym razem chcemy podjąć wyzwanie i zebrać rozwiązania niezbędne w pracy z grupami o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.

Deutsche Version unten

Nachbarjęzyk czyli Kawiarenka metodyczna online dla nauczycielek i nauczycieli języków polskiego i  niemieckiego jako języków sąsiada.

Zgodnie z zapowiedzią zapraszamy na kolejne spotkanie dla nauczycielek i nauczycieli organizowane w ramach Kawiarenki metodycznej Nachbarjęzyk w ramach projektu Nachbarspracherwerb. Tym razem chcemy podjąć wyzwanie i zebrać rozwiązania niezbędne w pracy z grupami o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Za wprowadzenie do zagadnienia niech posłuży wstęp do bajki o Szkole Zwierząt (Gorge Reavis):

Szkoła Zwierząt

Pewnego razu leśne zwierzęta postanowiły, że muszą zrobić coś dla rozwiązania problemów Nowego Świata, więc założyły szkołę. Wspólnie usiadły do układania programu, w którym znalazło się bieganie, wspinanie, pływanie i latanie. W celu łatwiejszej administracji szkołą zgodziły się, że wszystkie zwierzęta powinny obowiązkowo uczestniczyć we wszystkich przedmiotach.
Kaczka była świetna w pływaniu, nawet lepsza niż nauczyciel. Miała świetne oceny w lataniu ale niestety fatalnie radziła sobie z bieganiem. Słabe wyniki w bieganiu sprawiły, że musiała zostawać po szkole. Aby dogonić inne zwierzęta, udała się na korepetycje i z braku czasu przestała pływać. Trwało to do momentu, kiedy pozdzierała stopy i stała się przeciętna nawet w pływaniu .

Grupy homogeniczne w szkole to niesłychana rzadkość. Dlatego spotkajmy się i porozmawiajmy o tym, co jest/powinno być sercem pracy ze zróżnicowaną grupą (Binnendifferenzierung). Zastanówmy się nad tym, jakie nadzieje i cele związane są z tym wyzwaniem oraz jakie warunki brzegowe mogą stanowić gwarancję sukcesu. Skorzystajmy z tego, że wszyscy zmagamy się z tym samym wyzwaniem, wymieńmy się doświadczeniami, stwórzmy katalog inspiracji, z którego wszyscy będziemy mogli czerpać.

Warsztaty są zaproszeniem do refleksji na temat własnego warsztatu metodycznego w obszarze pracy z grupami o zróżnicowanym poziomie zaawansowania oraz okazją do zainspirowania się doświadczeniami innych nauczycielek i nauczycieli.

Serdecznie zapraszamy!

Data i miejsce:

25.05.2022 g. 18:00 – 19:30 | ZOOM

Spotkanie prowadzą:

Dorota Trynks (RAA MV e.V.) – germanistka, trenerka efektywnego uczenia się, certyfikowana trenerka kadr systemu oświaty, wspiera szkoły w rozwoju, w odejściu od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się i rozwoju potencjału. Mama dwójki dzieci w wieku szkolnym.

Justyna Hryniewicz-Piechowska (Universität Greifswald) – polonistka, germanistka, zajmuje się wczesnym nauczaniem języków obcych oraz kształceniem dwujęzycznym, bada sprawność pisania u dzieci dwujęzycznych z regionu przygranicznego.

Zgłoszenia:

Wydarzenie jest bezpłatne, wymagane jest jednak zgłoszenie.

Link do spotkania zostanie wysłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Bardzo zależy nam, aby była to przestrzeń przede wszystkim dla praktyków, miejsce wymiany doświadczeń i źródło wzajemnej inspiracji. Dlatego nieustająco zachęcamy do przesyłania propozycji tematów, które chcielibyście Państwo poruszyć. W ten sposób Kawiarenka będzie miała szansę by być odpowiedzią na najbardziej aktualne wyzwania.

Zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem E-mail

 

Nachbarjęzyk – Online-Methodencafé für Lehrkräfte, die Polnisch oder Deutsch als Nachbarsprachen unterrichten.

Wie angekündigt, möchten wir Sie zu einem weiteren Treffen für Lehrkräfte im Rahmen des Nachbarjęzyk Methodencafés einladen. Diesmal möchten wir uns der Herausforderung stellen und Methoden, Ideen und Inspirationen sammeln, die in der Arbeit mit heterogenen Gruppen unabdingbar sind. Als Einstieg in das Thema nehmen wir die ersten Zeilen des Märchens von Gorge Reavis:

Die Schule der Tiere

Es gab einmal eine Zeit, da hatten die Tiere eine Schule. Der Unterricht bestand aus Rennen, Klettern, Fliegen und Schwimmen. Alle Tiere wurden in allen Fächern unterrichtet. Die Ente war gut im Schwimmen, besser sogar als der Lehrer. Im Fliegen war sie durchschnittlich. Aber im Rennen war sie ein besonders hoffnungsloser Fall. Da sie in diesem Fach so schlechte Bewertungen hatte, musste sie nachsitzen. All ihre Energie wurde auf das Rennen fokussiert. Sie musste sogar den Schwimmunterricht ausfallen lassen, um das Rennen zu üben. Das tat sie so lange, bis sie im Schwimmen nur noch durchschnittlich war.

Homogene Gruppen in der Schule gibt es so gut wie kaum. Deswegen lassen Sie uns zusammenkommen und darüber sprechen, was das Herz der Binnendifferenzierung ist, welche Ziele und Hoffnungen wir damit verbinden und welche Faktoren für den Bildungserfolg wirklich relevant sind. Das Thema betrifft uns alle, deswegen wollen wir mit Ihnen in den Austausch gehen und Ideenkatalog erstellen, den jeder gut gebrauchen kann.

Der Workshop lädt dazu ein, eigene methodische Werkstatt zu reflektieren und bietet die Gelegenheit sich von den anderen Fachkräften inspirieren lassen.

Lassen Sie sich inspirieren!

Datum und Ort

25.05.2022 g. 18:00 – 19:30 | ZOOM

Das Treffen wird geleitet von:

Dorota Trynks (RAA MV e.V.) – Germanistin, Trainerin für effektives Lernen, zertifizierte Trainerin für Fachkräfte des Bildungssystems, unterstützt Schulen in ihrer Entwicklung, weg von einer Kultur des Lehrens hin zu einer Kultur des Lernens und der Potenzialentfaltung. Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern.

Justyna Hryniewicz-Piechowska (Universität Greifswald) – Polnische und deutsche Philologin, spezialisiert auf frühes Sprachenlernen und zweisprachige Erziehung, untersucht die Schreibfähigkeiten von zweisprachigen Kindern in der Grenzregion.

Anmeldung

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.Der Link zum Treffen wird an die in der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse geschickt.

Wir möchten einen Raum für Praktiker*innen schaffen, einen Ort des Erfahrungsaustauschs und eine Quelle der gegenseitigen Inspiration. Daher möchten wir Sie ermutigen, uns Ihre Themenvorschläge zukommen zu lassen, die Sie gerne diskutieren möchten. Auf diese Weise wird das Café die Möglichkeit bieten, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren.

Wir laden Sie ein, uns per E-Mail zu kontaktieren: .

 

 

 

 

 

Methodisches Online-Café: Binnendifferenzierung

Weitere Veranstaltungen