Wpływanie na kształt szkoły!

RAA angażuje się na rzecz demokratycznych szkół, dla których w procesie rozwoju szkoły obok przekazywania wiedzy istotną rolę odgrywają też partycypacja, samoskuteczność, wspólnota szkolna i odpowiedzialność. Szkoła jest obok rodziny i kręgu przyjaciół najważniejszym miejscem socjalizacji młodych ludzi. To, w jaki sposób dzieci i młodzież odbierają szkołę, wywiera trwały wpływ na ich osobiste nastawienie do edukacji i demokracji oraz ma decydujące znaczenie dla stopnia ich integracji w naszym społeczeństwie. RAA wspiera nauczycieli, uczniów i rodziców w kształtowaniu żywej i nowoczesnej szkoły.     
 
Mogą Państwo wesprzeć naszą działalność na rzecz kultury demokratycznej w szkołach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim swą darowizną!