Umacnianie ludzi!

Celem zaangażowania naszej RAA na rzecz poszerzenia i poprawy edukacji, integracji i demokracji jest umacnianie człowieka w jego osobowości i jego roli we wspólnocie szkolnej, zawodowej i politycznej. Każda osoba pragnie i ma prawo do autonomicznego rozwoju osobistego oraz do partycypacji w naszym społeczeństwie. Wyznacznikiem jest dla nas poszanowanie praw człowieka i dziecka oraz godności człowieka.
 
Mogą Państwo wesprzeć naszą działalność na rzecz młodzieży, osób dotkniętych dyskryminacją oraz wolontariuszy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim swą darowizną!