Szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą cywilną

Szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą cywilną (Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage) (SOR-SMC) jest projektem robionym przez i dla uczniów, którzy chcą aktywnie przeciwstawiać się wszelkim formom dyskryminacji, w szczególności rasizmu i tym samym przyczyniać się do budowy demokratycznego społeczeństwa wolnego od przemocy. Zgodnie z wytycznymi projektu uczniowie szkoły, która chce przyłączyć się do grona SOR-SMC, muszą wykazać się własną inicjatywą. To do nich samych należy decyzja, w jaki sposób spełnią formalny warunek uczestnictwa w projekcie SOR-SMC, jakim jest zebranie podpisów przynajmniej 70 procent wszystkich osób bezpośrednio związanych z ich szkołą (uczniów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, sekretarek, woźnych itd.).

Od 2007 roku RAA jest podmiotem odpowiedzialnym za koordynację programu SOR-SMC dla całej Meklemburgii-Pomorza Przedniego i służy poradą i informacją wszystkim zainteresowanym udziałem szkołom, jak i szkołom, działającym już w programie. Koordynatorka programu organizuje coroczne spotkania wszystkich szkół SOR-SMC.

Kontakt: 

Koordynacja programu Szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą cywilnąna poziomie całego landu należy do zadań Regionalnego Centrum Kultury Demokratycznej Meklemburgii Zachodniej i jest finansowana ze środków krajowych landu Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).