SCHULE plus (SZKOŁA z plusem)

Obydwa podmioty odpowiedzialne za program - fundacja Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (Niemiecka Fundacja Dzieci i Młodzieży DKJS) oraz RAA, realizując wspólnie SZKOŁĘ z plusem, pragną zachęcać do nawiązywania współpracy pomiędzy szkołami i ekspertami pozaszkolnymi oraz wspierać pozalekcyjne zaangażowanie nauczycieli. W różnych miejscach w gminnym otoczeniu szkół znajdują się zasoby edukacyjne, które należy udostępnić uczniom, przyczyniając się tym samym do otwarcia szkół. W ten sposób można stworzyć sprzyjające warunki do tego, by dzieci i młodzież wszystkich typów szkół począwszy od 5 klasy mogły angażować się w projektach odbywających się po zajęciach lekcyjnych.
Program realizowany jest w całej Meklemburgii-Pomorzu Przednim i stanowi element polityki edukacyjnej polegający na wspieraniu  kształcenia ustawicznego i pedagogiki społecznej. Dążąc do osiągnięcia tych celów obydwa podmioty realizujące program zawierają rocznie ponad 300 umów o honorarium lub świadczenie usług, o które mogą się ubiegać przedkładając propozycje własnych pomysłów na projekty albo odpowiednio wykwalifikowane osoby prywatne albo niezależne organizacje.

Kontakt: 

 
Michael Thoß (kierownik programu)
Jana Bischoff
Kerstin Plaul