Regionalne Centra Kultury Demokratycznej RAA

Regionalne Centra Kultury Demokratycznej będące w gestii RAA wspierają, doradzają i szkolą w zakresie takich tematów jak rozwój demokracji i ruchy o charakterze skrajnie prawicowym. Oferujemy wsparcie w sytuacjach kryzysowych w gminach i powiatach, doradztwo w zakresie edukacji służącej krzewieniu idei demokracji dla szkół i przedszkoli, doradztwo dla rodziców oraz doradztwo w zakresie komunalnego rozwoju demokracji bazujące na rozpoznaniu sytuacji w danej społeczności lokalnej.

Swą działalność Regionalne Centra kierują do wszystkich aktywnych osób o demokratycznych poglądach, w równej mierze do obywateli, jak i do instytucji państwowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Celem ich pracy jest usprawnienie tych podmiotów do rozpoznawania strategii skrajnie prawicowych oraz odkrycie i wykorzystanie własnych możliwości współdziałania w demokratycznym społeczeństwie. Regionalne Centrum Meklemburgii Zachodniej ma swoją siedzibę w Ludwigslust i obejmuje swym działaniem powiaty Ludwigslust-Parchim oraz Meklemburgię Północno-Zachodnią, a także miasto Schwerin. Natomiast Regionalne Centrum działające na terenie powiatu Pomorze Przednie-Greifswald ma swoją siedzibę w Anklam.

Kontakt: 

Działalność Regionalnych Centrów Kultury Demokratycznej finansowana jest ze środków krajowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).