Punkt doradztwa specjalistycznego Niemiecki jako drugi język w szkole

Punkt doradztwa Niemiecki jako drugi język w szkole pomaga szkołom w Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz instytucjom z nimi współpracującym we wpieraniu rozwoju językowego i integracji uczniów, dla których język niemiecki nie jest pierwszym językiem.
W ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji naszego landu oraz czterema Urzędami Szkolnictwa opracowujemy i wdrażamy koncepcje i modele dodatkowego, integracyjnego wsparcia nauki języka niemieckiego.

Do naszych najważniejszych zadań należą:

  • dalszy rozwój treści i metod nauczania języka
  • rozwój organizacyjny i personalny szkół
  • tworzenie sieci podmiotów wspierających.
Kontakt: 

 
Dr. Margit Maronde-Heyl (kierowniczka projektu)

Punkt doradztwa finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii-Pomorza Przedniego.