perspektywa - Wspólnie żyć i aktywnie współpracować

Dzięki projektowi perspektywa – Wspólnie żyć i aktywnie współpracować tworzone są w powiatach Pomorze Przednie-Greifswald (land Meklemburgia-Pomorze Przednie) i Uckermark (land Brandenburgia) formy wymiany i uczestnictwa dla ogółu obywateli oraz oferty edukacyjne i informacyjne związane z udziałem polskich imigrantów i imigrantek w życiu politycznym. Oferty te mają na celu promowanie godnego sąsiedzkiego współżycia i wzajemnej akceptacji. W regionie objętym projektem, leżącym wzdłuż granicy z Polską, powstaje i rozwija się - w związku z osiedlaniem się polskich obywateli i napływem polskich pracowników - unikalne w Niemczech Wschodnich środowisko migracyjne. Aby wesprzeć ten proces, a jednocześnie niwelować postawy antydemokratyczne, zostaną w ramach projektu realizowane na miejscu wielorakie, konkretne akcje i imprezy o dużym zasięgu i efektywności otwierające przestrzeń do dialogu i uczestnictwa zarówno niemieckich, jak i polskich mieszkańców oraz pracowników. W ramach projektu opracowywane będą i testowane, w ścisłej współpracy z lokalnymi podmiotami, nowe inicjatywy i formy uczestnictwa, zależne od wyzwań związanych z procesami dywersyfikacji mającymi miejsce na obszarach wiejskich.
 
W dwóch poprzednio zrealizowanych projektach zatytułowanych perspektywa – Przeciwdziałanie antypolskim uprzedzeniom (2011/12) oraz perspektywa - Od pogranicza do spotkania (2015–19) RAA uczuliła społeczeństwo na negatywne i obraźliwe stereotypy związane z postrzeganiem Polski i jej mieszkańców, umożliwiając jednocześnie wspólne uczestnictwo w nich zarówno miejscowego społeczeństwa, jak i nowych mieszkańców – polskich imigrantów. W ramach tych projektów opracowano zarówno różne programy edukacyjne oraz propozycje współuczestnictwa, jak i materiały informacyjne, które nadal można uzyskać bezpłatnie od RAA.

perspektywa – Wspólnie żyć i aktywnie współpracować jest projektem RAA, finansowanym przez Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży w ramach programu federalnego „Żyć w demokracji!”, jak również przez kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie ze środków Funduszu Metropolitalnego Regionu Szczecina oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).