O stowarzyszeniu

Regionalny Ośrodek Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA) w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 
należy do ogólnoniemieckiej sieci skupiającej ponad 40 placówek i jest podmiotem niezależnym zarówno pod względem politycznym jaki i wyznaniowym. RAA powstała w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w 1999 roku i posiada status prawny stowarzyszenia rejestrowego. Obok głównego biura stowarzyszenia mającego swą siedzibę w Waren (nad Jeziorem Müritz) i obejmującego zasięgiem swej działalności cały kraj związkowy do stowarzyszenia należą także Regionalne Centra Kultury Demokratycznej w Anklam i Ludwigslust oraz Warsztaty Medialne na Pojezierzu Meklemburskim.
 
RAA jest instytucją innowacyjno-pomocową, która służy idei rozwoju i promocji kultury demokratycznej w szkole, w pracy z młodzieżą oraz w życiu publicznym. Posiadamy długoletnie i bogate doświadczenie oraz profesjonalną wiedzę w zakresie kształcenia i doradztwa adresowanego do nauczycieli, dyrekcji szkół, pracowników niezależnych instytucji zajmujących się pracą z młodzieżą, edukacją lub pracą socjalną jak również do administracji samorządowej, aktywistów lokalnych inicjatyw występujących przeciw ideologii skrajnej prawicy i w końcu - co nie mniej istotne - także do samej młodzieży.
 
RAA inicjuje, opracowuje i wspiera w całym landzie projekty i pracę edukacyjną z dziećmi i młodzieżą oraz samodzielnie wdraża innowacyjne przedsięwzięcia. Na tym polu współpracujemy ściśle z partnerami z sektora prywatnego i publicznego, a w szczególności z fundacjami oraz krajem związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie.
 
Od 2008 roku RAA posiada akredytację państwową przyznawaną wybranym ośrodkom kształcenia ustawicznego.