Nauka języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji

„Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata.“
Ludwig Wittgenstein
 
Języki oraz ich znajomość otwierają przed nami nieznane światy i wspomagają naszą tolerancję względem „obcego i nieznanego”. Nauka języka sąsiada oraz rozwój kompetencji interkulturowych stanowią podstawę wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi i instytucjami na terenach transgranicznych. Po niemieckiej stronie otwierają się zwiększone możliwości czynnego udziału w ofertach w regionie metropolitarnym Szczecina. Również migracja ludnośći na terenie przygranicznym wpływa pozytywnie na rozwój gmin. Aby skutecznie niwelować bariery językowe i mentalne, niezmiernie ważne jest, aby jak najwcześniej i w sposób ciągły móc uczyć się języka sąsiada.
 
Projekt "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania" podejmuje wyzwanie stworzenia brakującej do tej pory usystematyzowanej koncepcji ciągłości nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji szkolnej. W centrum projektu jest więc stworzenie wspólnej, innowacyjnej i transgranicznej koncepcji nauki języka sąsiada w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, która zostanie wdrożona i poddana ocenie i ewaluacji w placówkach biorących udział w projekcie.
 
RAA Mecklenburg-Vorpommern e. V.  jest odpowiedzialna na następujące zadania w projekcie:
1.          Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie nauczania interkulturowego
2.          Wspiercie i doradztwo w zakresie udanej współpracy pomiędzy rodzicami a placówkami
3.          Wsparcie przy organizacji spotkań dla dzieci i młodzieży
4.          Udział i zatrudnienie czterech nauczycieli wychowania przedszkolnego w czterech biorących udział w projekcie przedszkolach.

Kontakt: 

Agnieszka Misiuk (Kierownik projektu)

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin, Powiat Pomorze Przednie – Greifswald, Uniwersytet Greifswald, powiat Uckermark, Regionalny Ośrodek Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA) M-V e.V. finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR w ramach programu Interreg VA i powiatu Pomorze Przednie – Greifswald.