Enterprise w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Program Enterprise M-V oferuje młodym bezrobotnym (górna granica wieku to 28 lat) chcącym rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą pomoc w formie

  • doradztwa i wsparcia od pomysłu aż do rozpoczęcia działalności i stabilizacji przedsięwzięcia w pierwszych latach istnienia
  • wspólnego opracowania koncepcji biznesowej i biznesplanu
  • dwuletniego coachingu po zarejestrowaniu działalności
  • praktycznego przeszkolenia w tematyce przedsiębiorczości
  • dostępu do niskooprocentowanego kapitału początkowego poprzez mikrofinansowanie.

 
Projekt Enterprise M-V opracowany i realizowany był od 2001 roku wspólnie przez RAA, Niemiecką Fundację Dzieci i Młodzieży (DKJS) oraz ogólnoniemiecki związek Enterprise-Verbund. Od 2007 roku RAA jest wyłącznym podmiotem odpowiedzialnym za ten program.

Kontakt: 

Bastian Voigt 
Konni Fuentes
Tobias Stöhr 
Joachim Tautz                                      

Enterprise M-V finansowany jest ze środków krajowych Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).