Biuro Projektu Nauka całodzienna w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Biuro ProjektuNauka całodzienna w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest ofertą adresowaną do szkół pragnących stworzyć, poszerzyć i polepszyć całodzienną ofertę edukacyjną. Nasze biuro jest członkiem sieci biur regionalnych, wdrażających projekt w ramach federalnego programu Pomysły na jeszcze więcej! Nauka całodzienna.Niemieckiej Fundacji Dzieci i Młodzieży (DKJS)we wszystkich szesnastu landach w Niemczech.
 
Do naszych najważniejszych zadań należą

  • ogólny i jakościowy rozwój szkół całodziennych jako miejsca, gdzie odbywa się nauka i toczy się życie
  • ukierunkowanie szkół całodziennych na specyficzne potrzeby dzieci i młodzieży
  • partycypacja uczniów w szkole całodziennej

 
Biuro oferuje zainteresowanym szkołom

  • asystowanie w procesie rozwoju szkoły poprzez udział w sieci instytucji partnerskich
  • szkolenia
  • transfer doświadczeń i dobrych praktyk
  • przekazywanie aktualnego stanu wiedzy w oparciu o badania i studia nad szkołą całodzienną

Nasza oferta jest elementem programu Pomysły na jeszcze więcej! Nauka całodzienna i jest finansowana ze środków Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.