Kooperationen

Unsere wichtigsten Partner:

Logo DKJS

Niemiecka Fundacja Dzieci i Młodzieży (DKJS), z którą łączy nas dużo więcej niż tylko długoletnia współpraca. Lista programów, które od 1995 roku wspólnie wcieliliśmy i wcielamy w życie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim jest długa, a ich pozytywne oddziaływanie nie do przecenienia.  DKJ jest we własnym rozumieniu akcją wspólnotową na rzecz młodzieży i przyszłości, a RAA będąc jej partnerem regionalnym w Meklemburgii-Pomorzu Przednim wspiera ją w działaniach na obszarze tego landu.

Logo AAS

Inicjatyw, pomysłów i impulsów, których źródłem jest fundacja Amadeu Antonio Stiftung, nie da się pominąć przy działaniach służących umacnianiu demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego poprzez konsekwentne przeciwstawianie się wszelkim przejawom postaw i poglądów skrajnie prawicowych, rasistowskich i antysemickich. Od momentu powstania fundacji w 1998 roku nasza RAA wraz z RAA z pozostałych landów należy do grona jej najbliższych partnerów-praktyków. Intensywna wymiana fachowa oraz pomyślnie realizowane wspólne projekty pokazują najlepiej, jak wiele nas łączy.

Logo Freudenberg Stiftung

Fundacja Freudenberg Stiftung z Weinheim należy - jeśli można użyć takiego porównania - do „matek założycielek“ wszystkich RAA w Niemczech, a tym samym także i naszej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Jest ona zarówno dla nas, jak też ogólnoniemieckiej grupy roboczej wszystkich RAA niezastąpionym źródłem nowych impulsów, podmiotem finansującym, krytycznym towarzyszem i partnerem we wspólnych projektach. Wiele wspólnych tematów i celów tworzy fundament naszej inspirującej współpracy.

Logo START-Stiftung

Nasza współpraca z fundacją użyteczności publicznej Hertie-Stiftung z Frankfurtu nad Menem rozpoczęła się w 2006 roku, a od 2007 roku kontynuowana jest z jej nowo powstałą organizacją-córką, którą jest fundacja START-Stiftung gGmbH. Łączącym nas ogniwem jest Program Stypendialny START, prowadzony przez fundację wspólnie z około 100 partnerami – ministerstwami, fundacjami, przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi na terenie 14 krajów związkowych.

Logo Bildungsministerium M-V

Z Ministerstwem Edukacji kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie mamy wiele punktów zbieżnych. Pomyślna realizacja wielu naszych ofert doradczych i szkoleniowych poświęconych nauce całodziennej, wspieraniu nauki języka niemieckiego przez dzieci z rodzin migranckich, edukacji obywatelskiej służącej krzewieniu idei demokracji oraz zagadnieniu inkluzji możliwa jest właśnie dzięki ścisłej współpracy z ministerstwem, z Instytutem Rozwoju Jakości (IQMV), Krajową Centralą Kształcenia Obywatelskiego oraz państwowymi Urzędami Szkolnictwa.

Logo Sozialministerium M-V

Widoki na przyszłość młodych ludzi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim oraz integracja imigrantów stanowią główne tematy działalności RAA.  Ministerstwo Pracy, Równouprawnienia i Spraw Socjalnych Meklemburgii-Pomorza Przedniego jest tutaj jednym z naszych najważniejszych partnerów – zarówno podczas przygotowywania wspólnych projektów i koncepcji, jak i przy intensywnej wymianie merytorycznej w poszukiwaniu rozwiązań problemów. RAA została powołana na członka i udziela się w takich gremiach jak Krajowa Rady Integracji przy tym ministerstwie oraz Podkomisja do spraw Młodzieży i Edukacji działająca przy Krajowej Komisji Pomocy Młodzieży.

Seit 1995 gibt es auch ein bundesweites Dach für die unterschiedlich organisierten RAA in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Würtemberg und Niedersachsen. Die BAG sichert eine enge Kooperation zu den Arbeitsthemen und -ansätzen in den einzelnen Bundesländern, sie konzipiert und organisert Weiterbildung und Fachaustausch und veranstaltet regelmäßig bundesweite Fachtagungen.