28.7.2016 Kurier Szczeciński: Okrągły stół w podróży

[...] Z okazji jubileuszu brandenburskie Towarzystwo Niemiecko-Polskie, organizacja RAA Mecklenburg-Vorpommern i Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina zainicjowały na pograniczu akcję „Polsko-niemiecki okrągły stół objazdowy – dyskusje z mieszkańcami o dobrym sąsiedztwie”. [...]