28.7.2016 Kurier Szczeciński: Codziennosc kontaktów

ORGANIZATORZY, czyli Agnieszka Misiuk i Nils Gatzke, którzy działają na rzecz polsko-
-niemieckiej współpracy w ramach projektu „Perspektywa”,...