Positive Bilanz des II. Deutsch-Polnischen Bildungsforums "Witajcie Sąsiedzi! Hallo Nachbarn"

Positive Bilanz des II. Deutsch-Polnischen Bildungsforums "Witajcie Sąsiedzi! Hallo Nachbarn"

07.11.2018 - Heute fand das II. Deutsch-Polnische Bildungsforum "Witajcie Sąsiedzi! Hallo Nachbarn" im Rahmen des Interreg-Projektes "Nachbarspracherwerb" in Pasewalk statt. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Besucher*innen teil. Insgesamt kamen über 100  Lehrer*innen und Erzieher*innen aus polnischen und deutschen Bildungseinrichtungen. Die Veranstaltung wurde durch Dirk Scheer - Sozialdezernent des Landkreises Vorpommern-Greifswald eröffnet. 
 
Das Wort vor dem Publikum und in der Podiumsdiskussion ergriffen die eingeladenen Gäste, u.a. Piotr Krzystek - Präsident der Stadt Stettin, Bernd Schubert- Vertreter des Parlamentarischen Staatssekretärs für Vorpommern, Dr. Thomas Drescher -  Staatssekretär für Bildung, Jugend und Sport des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport, Brandenburg,  Dr. Regina Gellrich - Leiterin der Sächsischen Landesstelle für Nachbarsprachenbildung in Görlitz, Grit Vehreschild - Leiterin der Grundschule Heringsdorf.
 
Im zweiten Teil des Bildungsforums hatten die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, an zwei spannenden Workshops zu früher und durchgängiger Mehrsprachigkeit unter Berücksichtigung des deutsch-polnischen grenzübergreifenden Raumes, teilzunehmen. Wir bedanken uns bei allen, die zum Erfolg der heutigen Veranstaltung beigetragen haben!
******************************************************************************************************************************************** dniu dzisiejszym odbyło się  w Pasewalku II. Polsko-niemieckie Forum Oświatowe - "Witajcie Sąsiedzi! Hallo Nachbarn" w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada“ finansowanego ze środków programu Interreg 5a. Frekwencja dzisiejszego wydarzenia dopisała. Na forum przybyło ponad 100 nauczycieli/nauczycielek i wychowawców/wychowawczyń z polskich i niemieckich szkół i przedszkoli.
 
Spotkanie otworzył  Dirk Scheer – Decernent ds. Socjalnych Powiatu Pomorze Przednie - Greifswald. Głos przed publicznością oraz w trakcie dyskusji panelowej zabrali zaproszeni goście m.in. Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin, Bernd Schubert – Zastępca Sekretarza Parlamentarnego ds. Pomorza Przedniego Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, dr Thomas Drescher - Parlamentarny Sekretarz ds. Edukacji, Młodzieży i Sportu Ministerstwa Edukacji, Kraju Związkowego Brandenburgii, dr Regina Gellrich - Kierownik Saksońskiego Oddziału Nauczania Języków Sąsiadów w Görlitz, Grit Vehreschild - Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Heringsdorf.
 
W drugiej części forum uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch ciekawych warsztatach dotyczących metod wspomagających wczesną i ciągłą wielojęzyczność z uwzględnieniem specyfiki polsko-niemieckiego regionu przygranicznego. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu dzisiejszego spotkania!